FAQ

ALGEMEEN

Hoe werkt Soundfulness® klankontspanning?
Klankontspanning gaat over energie en trilling. Ons lichaam bestaat uit energie en trilling en klanken zetten iets in beweging in het lichaam, op verschillende niveaus. Bij de Soundfulness® methode wordt contact gemaakt via subtiele en empathische afstemming. De basisprincipes van de Soundfulness® methode zijn body awareness, mindful awareness en therapeutic resonance. Met klanken wordt een veld gecreëerd van therapeutische resonantie, dat harmoniserend en helend doorwerkt.

De Soundfulness® methode ondersteunt in bewust ervaren van innerlijke processen en bij het ontspannen. Het fysieke lichaam ervaart deze ondersteuning als helend.

De Soundfulness® methode is geschikt bij ontspanning, acceptatie en veranderings-processen. De methode sluit aan bij de basisprincipes van de ervaringsgerichte benadering. De Soundfulness® methode is ontwikkeld door Coen Tuerlings en Kees Peters.

KLANKONTSPANNING VOOR MENSEN MET DEMENTIE

Een individuele klankontspanning, hoe gaat dat
In zorginstellingen wordt individuele klankontspanning bij voorkeur op de eigen kamer gegeven. Dit is de plek die veilig is en waar men zich het makkelijkst kan ontspannen. De klankontspanning duurt 20 tot 30 minuten, afhankelijk van wat nodig is. De cliënt ontvangt de klanken zittend in een (rol)stoel of liggend op bed. Na afloop blijf ik nog even om na te praten of om verslag te maken. Zo kan ik ook zien of er na-effect is. Na een klankontspanning wordt altijd gerapporteerd.

Wanneer klankontspanning in een groep en wanneer individueel
Voordeel van werken in een groep is dat sprake is van activering en interactie tussen de deelnemers. De klankontspanning wordt afgestemd op de energie van de groep. Het maakt het daarbij niet uit of iemand mobiel is of in een rolstoel zit. Voor sommige mensen is, bij voorbeeld vanwege onrust, een groep niet geschikt.

In een individuele sessie kan veel specifieker worden afgestemd op de cliënt. Iedere reactie, hoe minimaal ook, is goed waarneembaar voor de klankwerker. Klankontspanning kan tot in de laatste fase van de dementie (op bed) worden gegeven en kan zelfs geleidelijk overgaan in stervensbegeleiding.

KLANKONTSPANNING VOOR MANTELZORGERS

Hoe werkt een klank-ligconcert?
Een klankontspanning biedt je gelegenheid om even helemaal tot jezelf te komen in een ontspannend veld van klank. U ligt op een comfortabel matrasje en hoeft alleen maar  de klanken binnen te laten komen en te ontspannen. Uiteraard kunt u ook op een stoel zitten als u dat prettiger vindt. Na afloop is er een kop thee en de mogelijkheid ervaringen met andere mantelzorgers uit te wisselen.

Hoe werkt een individuele klankontspanning?
In een individuele sessie wordt gestart met een kort gesprek: waar is behoefte aan of welke klachten spelen er. Dan volgt de klankontspanning. Het doel is een diepe ontspanning te bereiken, zodat de trilling van de klank het lichaam in balans kan brengen. Er is dan ruimte om oude pijn, emoties en lichamelijke ongemakken te helen. Maar puur genieten van de klanken, de ontspanning en even tijd voor uzelf hebben kan natuurlijk ook! Na afloop is er ruimte om de ervaringen te delen. Een individuele sessie duurt een uur (inclusief voor- en nagesprek). Als er behoefte aan is kan klankontspanning gecombineerd worden met mindful coaching.

 

Meest recente berichten